Ordensregler

 

Vi forventer, at du (ligesom de andre kursister)

 • bidrager til at omgangstonen er venlig og hensynsfuld, og du udviser respekt og forståelse for andre
 • bidrager til et godt læringsmiljø med ro og fokus i timerne og kun spiser i pauserne
 • rydder op efter dig selv
 • er opmærksom på, at din mobiltelefon ikke forstyrrer i undervisningstiden, lad den ligge i tasken på lydløs
 • behandler skolens udstyr og inventar ordentligt
 • kun bruger din computer til fagligt relevante aktiviteter i undervisningen
 • møder klar og frisk op til undervisningen og f.eks. ikke er påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
  Se skolens rusmiddelpolitik her.
 • viser respekt for ansatte og medkursister og f.eks. ikke uden accept fra de berørte parter optager og/eller offentliggør optagelser, der er forbundet med dit studieforløb som f.eks. undervisningslektioner, gruppearbejde, evalueringsmøde med læreren, møder med vejleder, møder med ledelse

Rygning

 • der må IKKE ryges på skolens område
 • E-cigaretter må fortsat benyttes udenfor

Klage over sanktioner

En klage over VUC Ringkøbing-Skjern’s afgørelse om sanktioner over for en kursist, der ikke overholder studie‐ og ordensreglerne, skal inden to uger fra afgørelsens meddelelse sendes til Undervisningsministeriet.

Klagen indgives skriftligt til forstanderen, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal forstanderen give kursisten lejlighed til med en uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

En klage har ikke opsættende virkning. En afgørelse om f.eks. bortvisning kan derfor effektueres straks. Det er ministeriet, der i sidste instans afgør, om skolens sanktioner skal stadfæstes helt eller delvist − eller ophæves.