Regler for anvendelse af computere og netværk

 

Udstyret er beregnet til undervisning

Udstyret må kun bruges i undervisningstimer og til relevante opgaver uden for undervisningstimer.

Hvis der hentes store filer, bør det ske uden for undervisningstiden, så nettet ikke belastes. Der må downloades til eget USB-stik, hvis det har betydning for opgaverne.

Tilføjelser og ændringer af programmer må kun ske efter aftale med læreren.

Der må ikke spises i lokalerne.

Etik

Brugerne skal overholde lovgivningen om ophavsret, og man skal udvise respektfuld opførsel, så man ikke generer andre.

Bemærk

Der må kun udskrives i farver efter lærerens tilladelse.

VUC er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugerne foretager.