Rusmiddelpolitik for kursister og elever

 

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern (UCRS i det følgende) ønsker at tage det samfundsmæssige ansvar alvorligt for på den side at skabe klare og logiske retningslinier for elevernes og kursisternes forhold til og brug af rusmidler og på den anden side at sikre et miljø og forhold der både understøtter samfundets generelle holdning til rusmidler samt ungdomskulturen.
Formålet er at skabe forhold, der gør, at elever, kursister og ansatte kan navigere trygt og sikkert i vores skolemiljø.

På UCRS er det uacceptabelt at:

  • indtage og opbevare alkohol på uddannelsescenteret i undervisningstiden
  • elever under 18 år indtager og opbevare alkohol på skolehjemmet
  • indtage, opbevare og formidle anden form for rusmiddeler - i alle situationer

På UCRS kan der:

  • gives tilladelse til, at beboere på skolehjem og kursisthotel over 18 år kan nyde alkohol
  • gives tilladelse til at der ved særlige lejligheder må nydes alkohol. Dette kræver en godkendelse fra UCRSs ledelse

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et handlingsorienteret bilag, der konkret beskriver handling, konsekvens og behandling ved overtrædelse.

Det er et led i vores værdigrundlag, at vi i videst mulige omfang tilbyder hjælp til elever/kursister, som har problemer med rusmidler.

Samarbejdspartnerne inden for dette er især medlemmer af SSP+, f.eks. misbrugsrådgivningen, jobcenter, UU og politiet.
Det er vigtigt, at alle ansatte på UCRS erkender forpligtelsen. Man er forpligtet til at reagere på synlige overtrædelser, og man er ligeledes forpligtet til at udtrykke bekymring overfor kursisten/eleven og relevante medspillere. Det er vigtigt at bemærke, at det i den slags sager er tilstrækkeligt at have en bekymring. Alene bekymringen bør sætte de mere professionelle inden for området i gang med at tage sig af de berørte.