Karsten Klit (49) har bred erhvervserfaring.  

I en tid med finanskrise og offentlige besparelser, kunne det lyde som en tidlig aprilsnar. Men den er god nok. Mandag 1. april starter Karsten Klit (49), der er kok og faglærer på Skjern Tekniske Skole, i et nyt lederjob. Til rådighed får han et budget på næsten 7 mio. kr. og en stab på, hvad der svarer til 6½ fuldtidsstillinger fordelt på 11 medarbejdere med mentorfunktioner.

Det storstilede projekt hedder Unge på Broen og dækker Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ambitiøse mål er, at man frem til udgangen af 2014 skal give 100 unge i alderen 18-30 år på kontanthjælp en ny start og give dem lyst til uddannelse og gode job, så de kan forsørge sig selv.

Et nødvendigt ønskejob
- Det er et ønskejob – og det er et nødvendigt job. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre en forskel. For nu har vi både redskaberne og de økonomiske muskler til at fuldføre en ellers uløst samfundsopgave. Det har vi vist aldrig haft før. Og det forpligter, siger Karsten Klit.

Unikt samarbejde
Projektet Unge på Broen er udviklet af tre lokale erhvervsskoler i et unikt samarbejde med Jobcenter Ringkøbing-Skjern og Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Fjord (UU). Sidstnævnte bidrager med to ud af de i alt 11 mentorer, som skal mandsopdække og motivere de unge og støtte dem massivt.

De tre erhvervsskoler er Ringkøbing Handelsskole, Vestjydsk Handelsskole og Skjern Tekniske Skole – hvor Unge på Broen fysisk får hjemme. De knap 7 mio. kr. har projektet Unge på Broen fået bevilget af Beskæftigelsesregion Midtjylland i skarp konkurrence med projekter med samme formål i andre kommuner.

Ikke unge med massive problemer
- Sammen med UU og jobcenteret starter vi her i foråret med at finde frem til de 100 unge, som vi skal hjælpe i gang og gøre uddannelsesparate. Nogle har vanskeligheder med at læse og regne. Andre har sociale besværligheder, som de skal overkomme. Og nogle er bare aldrig kommet i gang. Men jeg vil understrege, at Unge på Broen ikke er for unge med massive problemer. De skal have hjælp på en anden måde, siger Karsten Klit.

Efter planen starter omkring halvdelen af de unge i august 2013 på et særligt brobygningsforløb. Udgangspunktet er Skjern Tekniske Skole, hvor dagens start og slutning er lagt i fuldstændigt faste rammer. De starter dagen sammen med deres mentorer, og de slutter også dagen sammen med deres mentorer. Det er et vigtigt og centralt element i Unge på Broen.

Skal bryde den onde cirkel
- Der er tale om brobygning til en uddannelse. Ikke et grundforløb til en uddannelse, som nogle af disse unge kender og har forsøgt sig med indtil flere gange. Som regel uden den helt store lyst og måske endda primært, fordi de var nødt til det for ikke at mister deres indtægt i form af SU eller kontanthjælp. Nogle af dem er derfor blevet verdensmestre i at fejle og droppe ud af forskellige uddannelser. Denne onde cirkel vil vi hjælpe dem med at bryde med projektet Unge på Broen. Vi skal give dem lysten til at tage en uddannelse, som de ender med at gennemføre, siger Karsten Klit.

Han understreger, at der i gruppen også befinder sig en del ufaglærte unge, som er blevet arbejdsløse, fordi jobbene som ufaglærte forsvinder til udlandet. Men som ikke har mod eller lyst til at tage en uddannelse.

Skal skabe troen og lysten
- Uanset den enkeltes baggrund og uanset den historie, hver enkelt bærer med sig, så er udfordringen at give disse unge mennesker troen på, at de faktisk kan tage en uddannelse. For nogle kommer lysten måske allerede efter 3 uger, for andre skal der måske 8 måneder eller mere til, før de er uddannelsesparate, siger Karsten Klit.

Virksomheder et vigtigt element
Et vigtigt element i projekt Unge på Broen er at få lokale arbejdsgivere engageret i projektet. Det er ambitionen, at de unge skal ud i praktik i virksomheder en tredjedel af forløbet. Men de unge skal først ud i en virksomhed, når de er klar til det. Så det typiske vil være de unge starter med 2 dage om ugen på VUC og 2 dage på Skjern Tekniske Skole eller på de to handelsskoler i Skjern og Ringkøbing.

- Men hvis vi skal have denne gruppe af unge mennesker til at blive en del af erhvervslivet, så er vi nødt til at få dem ud i virksomhederne. Det er der, man for alvor kan give dem blod på tanden og erfare, at det faktisk kan være ret sjovt at arbejde. Og den lykkelige slutning, det er jo, at det ender med lysten til at tage en uddannelse, der fører til et interessant job, siger Karsten Klit.

Vi bliver positivt modtaget
Han er optimist med hensyn til at få virksomhederne som medspillere.

- Af erfaring ved jeg, at rigtig mange arbejdsgivere gerne vil bidrage til at løse en samfundsopgave og hjælpe unge mennesker i gang, når de kan se, at de kan bidrage fornuftigt til det. Det har jeg tit oplevet. Og det kan de her. De kan hjælpe os med at motivere en masse unge mennesker og give dem et godt arbejdsliv. Så jeg er overbevist om, at vi bliver positivt modtaget, når vi henvender os, siger Karsten Klit.

 

Kontakt:
Leder af Unge på Broen Karsten Klit, 24780200
Informationsmedarbejder Vagn Bro 6122 7431

7 mio. kr. skal flytte 100 unge

Karsten Klit (49) har bred erhvervserfaring.  

I en tid med finanskrise og offentlige besparelser, kunne det lyde som en tidlig aprilsnar. Men den er god nok. Mandag 1. april starter Karsten Klit (49), der er kok og faglærer på Skjern Tekniske Skole, i et nyt lederjob. Til rådighed får han et budget på næsten 7 mio. kr. og en stab på, hvad der svarer til 6½ fuldtidsstillinger fordelt på 11 medarbejdere med mentorfunktioner.

Det storstilede projekt hedder Unge på Broen og dækker Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ambitiøse mål er, at man frem til udgangen af 2014 skal give 100 unge i alderen 18-30 år på kontanthjælp en ny start og give dem lyst til uddannelse og gode job, så de kan forsørge sig selv.

Et nødvendigt ønskejob
- Det er et ønskejob – og det er et nødvendigt job. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre en forskel. For nu har vi både redskaberne og de økonomiske muskler til at fuldføre en ellers uløst samfundsopgave. Det har vi vist aldrig haft før. Og det forpligter, siger Karsten Klit.

Unikt samarbejde
Projektet Unge på Broen er udviklet af tre lokale erhvervsskoler i et unikt samarbejde med Jobcenter Ringkøbing-Skjern og Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Fjord (UU). Sidstnævnte bidrager med to ud af de i alt 11 mentorer, som skal mandsopdække og motivere de unge og støtte dem massivt.

De tre erhvervsskoler er Ringkøbing Handelsskole, Vestjydsk Handelsskole og Skjern Tekniske Skole – hvor Unge på Broen fysisk får hjemme. De knap 7 mio. kr. har projektet Unge på Broen fået bevilget af Beskæftigelsesregion Midtjylland i skarp konkurrence med projekter med samme formål i andre kommuner.

Ikke unge med massive problemer
- Sammen med UU og jobcenteret starter vi her i foråret med at finde frem til de 100 unge, som vi skal hjælpe i gang og gøre uddannelsesparate. Nogle har vanskeligheder med at læse og regne. Andre har sociale besværligheder, som de skal overkomme. Og nogle er bare aldrig kommet i gang. Men jeg vil understrege, at Unge på Broen ikke er for unge med massive problemer. De skal have hjælp på en anden måde, siger Karsten Klit.

Efter planen starter omkring halvdelen af de unge i august 2013 på et særligt brobygningsforløb. Udgangspunktet er Skjern Tekniske Skole, hvor dagens start og slutning er lagt i fuldstændigt faste rammer. De starter dagen sammen med deres mentorer, og de slutter også dagen sammen med deres mentorer. Det er et vigtigt og centralt element i Unge på Broen.

Skal bryde den onde cirkel
- Der er tale om brobygning til en uddannelse. Ikke et grundforløb til en uddannelse, som nogle af disse unge kender og har forsøgt sig med indtil flere gange. Som regel uden den helt store lyst og måske endda primært, fordi de var nødt til det for ikke at mister deres indtægt i form af SU eller kontanthjælp. Nogle af dem er derfor blevet verdensmestre i at fejle og droppe ud af forskellige uddannelser. Denne onde cirkel vil vi hjælpe dem med at bryde med projektet Unge på Broen. Vi skal give dem lysten til at tage en uddannelse, som de ender med at gennemføre, siger Karsten Klit.

Han understreger, at der i gruppen også befinder sig en del ufaglærte unge, som er blevet arbejdsløse, fordi jobbene som ufaglærte forsvinder til udlandet. Men som ikke har mod eller lyst til at tage en uddannelse.

Skal skabe troen og lysten
- Uanset den enkeltes baggrund og uanset den historie, hver enkelt bærer med sig, så er udfordringen at give disse unge mennesker troen på, at de faktisk kan tage en uddannelse. For nogle kommer lysten måske allerede efter 3 uger, for andre skal der måske 8 måneder eller mere til, før de er uddannelsesparate, siger Karsten Klit.

Virksomheder et vigtigt element
Et vigtigt element i projekt Unge på Broen er at få lokale arbejdsgivere engageret i projektet. Det er ambitionen, at de unge skal ud i praktik i virksomheder en tredjedel af forløbet. Men de unge skal først ud i en virksomhed, når de er klar til det. Så det typiske vil være de unge starter med 2 dage om ugen på VUC og 2 dage på Skjern Tekniske Skole eller på de to handelsskoler i Skjern og Ringkøbing.

- Men hvis vi skal have denne gruppe af unge mennesker til at blive en del af erhvervslivet, så er vi nødt til at få dem ud i virksomhederne. Det er der, man for alvor kan give dem blod på tanden og erfare, at det faktisk kan være ret sjovt at arbejde. Og den lykkelige slutning, det er jo, at det ender med lysten til at tage en uddannelse, der fører til et interessant job, siger Karsten Klit.

Vi bliver positivt modtaget
Han er optimist med hensyn til at få virksomhederne som medspillere.

- Af erfaring ved jeg, at rigtig mange arbejdsgivere gerne vil bidrage til at løse en samfundsopgave og hjælpe unge mennesker i gang, når de kan se, at de kan bidrage fornuftigt til det. Det har jeg tit oplevet. Og det kan de her. De kan hjælpe os med at motivere en masse unge mennesker og give dem et godt arbejdsliv. Så jeg er overbevist om, at vi bliver positivt modtaget, når vi henvender os, siger Karsten Klit.

 

Kontakt:
Leder af Unge på Broen Karsten Klit, 24780200
Informationsmedarbejder Vagn Bro 6122 7431