Arla Foods og VUC Ringkøbing-Skjern har taget natten til hjælp for at overvinde et problem, som berører over en halv million danskere, der er udfordret af ordblindhed og andre vanskeligheder ved at læse og skrive.

Underviser Søren Lyngesen deler opgaver rundt ved natundervisningen af Arla-medarbejderne. Fotos: UCRS

Indsatsen kommer bl.a. til udtryk natten mellem torsdag 22. maj og fredag 23. maj, når VUC Ringkøbing-Skjern gennemfører eksamen i dansk for et kursisthold på 12 Arla-arbejdere. De har gennem natundervisning i et kursusforløb på 2 måneder lært, hvordan de kan blive bedre til at læse og skrive.

I praksis har de én nat hver uge modtaget dansk-undervisning i arbejdstiden på deres arbejdsplads - Arla Foods-virksomheden Nr. Vium Mejeri.

Der er selvfølgelig en rigtig god grund til, at både undervisning og eksamen foregår midt om natten. Og den gode grund er, at omkring en tredjedel af de i alt 320 medarbejdere hos Nr. Vium Mejeri arbejder på nathold.

”Vi ville jo slå deres døgnrytme fuldstændig i stykker, hvis vi insisterede på at undervise folk på nathold i dagtimerne. Derfor giver det rigtig god mening, at vi lægger undervisningen fra kl. 20.30 til kl. 03.00 indenfor deres normale arbejdstid om natten, hvor de er vant til at være vågne og friske,” siger underviserne Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen  fra VUC Ringkøbing-Skjern.

Teamleder Dorthe Viborg er en af Arla Foods engagerede uddannelsesambassadører. Her foran opslagstavlen i kantinen på Nr. Vium Mejeri. Sammen med informationer på storskærme er den med til at sikre kommunikationen mellem skifteholdene.

Tabu afløst af åbenhed og selvtillid

Det er en fast politik hos Arla-Foods, at de ansatte screenes for ordblindhed eller andre vanskeligheder ved at læse og skrive. Hvis screeningen viser, at der er behov for undervisning, så skal de tilbydes undervisning. Og det har kun nogle få takket nej til – typisk med den gode grund, at de snart går på efterløn eller på pension.

”Nogle vil gerne. Andre skal overtales. Men fælles for alle, som vi har haft på VUC’s kurser, er en stor lettelse efter uddannelsen. De har fået sat ansigter på andre med den samme udfordring. Og det gamle tabu omkring ordblindhed er blevet afløst af åbenhed og tillid. Jeg fornemmer også en meget stor taknemlighed bagefter. Samtidig er det tydeligt, at selvtilliden vokser,” siger teamleder Dorthe Viborg, Nr. Vium Mejeri.

Ikke en kold produktionsvirksomhed

Hun er én af virksomhedens to uddannelsesambassadører, som et par gange om året mødes med uddannelsesambassadørerne på Arla Foods andre mejerier og bidrager til at udstikke linjerne for koncernens uddannelsespolitik.

”Arla vil det her. Vi er ikke bare en kold produktionsvirksomhed. Vi har de menneskelige værdier med. Vi har viljen til at give folk de kompetencer, der skal til. Og en vigtig kompetence hos os er, at man kan deltage i den skriftlige kommunikation på storskærme og opslagstavler. For i en så stor virksomhed som vores, hvor vi har folk på arbejde dag og nat og i weekender, kan alle umuligt holde sig selv og hinanden opdateret, hvis kommunikationen kun er mundtligt”, siger Dorthe Viborg.

VUC har altid Ja-hatten på

På billedet til venstre Michael Vesterager og på billedet til højre Thomas Kiilerich - begge helt opslugt af underrvisningen i dansk, som i udgangspunktet aldrig har været deres yndlingsfag.

Hun roser samtidig VUC Ringkøbing-Skjern for den fleksibilitet, der har gjort natundervisningen mulig.

”Det finder vi ud af, lød svaret med det samme. Og sådan er det i øvrigt, lige meget hvad vi spørger VUC om. De har altid ja-hatten på,” siger Dorthe Viborg.

Det er det tredje dansk-hold på Nr. Vium Mejeri. På det første var der både medarbejdere fra daghold og nathold – og erfaringerne herfra er årsag til det nuværende hold med natundervisning. Med det kommende fjerde hold - et daghold - har alle, der ønsker det, fået uddannelsen.

Lige pludselig er klokken 03.00

De to nat-undervisere, Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen, fra VUC har ikke haft problemer med deres døgnrytme.

”Vi var da lidt betænkelige. Kunne vi nu være friske og vågne nok til at undervise engagere kursisterne om natten, hvor vi normalt ligger og sover. Men tiden stryger afsted, og lige pludselig er klokken 03.00. Men det spiller nok også ind, at kursisterne kaster sig over undervisningen og er dybt engagerede i deres arbejdsplads. I alle pauser handler det om Arla, simpelthen, siger Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen.

Thomas og Michael om det vigtigste

Thomas Kiilerich (30) fra Troldhede arbejder i pakkeriet og Michael Vesterager (23), Spjald, arbejder med vedligeholdelse og reparation af maskiner.

”Hvad er det vigtigste, I har fået ud af undervisningen”?

”Jeg føler mig mere sikker og ikke så nervøs, når jeg skal skrive noget ind i vores it-system, hvor alt skal skrives ind. Selvtilliden har fået et godt boost. Jeg er ikke så nervøs for at gå i gang med en tekst,” siger Thomas Kiilerich.

”Jeg føler, at jeg altid har kunnet det, jeg skulle. Men jeg er blevet bedre til at læse og stave. Det betyder, at det ikke er så bøvlet og at jeg ikke i samme grad spørger kollegerne. Men jeg spørger stadigvæk,” siger Michael Vesterager.

Faktaboks

VUC Ringkøbing-Skjern har haft i alt 141 Arla-medarbejdere på 23 undervisningshold i ordblindeundervisning og voksenundervisning i dansk og matematik, fordelt på alle Arla Foods virksomheder og afdelinger i Videbæk og Nr. Vium.

Kilde: VUC Ringkøbing-Skjern

 

Kontakt:
Uddannelsesambassadør Dorthe Viborg, 9694 5662
VUC-konsulent Kirsten Cæsar, 20416945
Informationsmedarbejder Vagn Bro 6122 7431
e-mail: vbr@ucrs.dk 

Copyright:
Tekst og fotos må frit anvendes.

Arla-medarbejdere til natlig eksamen

Arla Foods og VUC Ringkøbing-Skjern har taget natten til hjælp for at overvinde et problem, som berører over en halv million danskere, der er udfordret af ordblindhed og andre vanskeligheder ved at læse og skrive.

Underviser Søren Lyngesen deler opgaver rundt ved natundervisningen af Arla-medarbejderne. Fotos: UCRS

Indsatsen kommer bl.a. til udtryk natten mellem torsdag 22. maj og fredag 23. maj, når VUC Ringkøbing-Skjern gennemfører eksamen i dansk for et kursisthold på 12 Arla-arbejdere. De har gennem natundervisning i et kursusforløb på 2 måneder lært, hvordan de kan blive bedre til at læse og skrive.

I praksis har de én nat hver uge modtaget dansk-undervisning i arbejdstiden på deres arbejdsplads - Arla Foods-virksomheden Nr. Vium Mejeri.

Der er selvfølgelig en rigtig god grund til, at både undervisning og eksamen foregår midt om natten. Og den gode grund er, at omkring en tredjedel af de i alt 320 medarbejdere hos Nr. Vium Mejeri arbejder på nathold.

”Vi ville jo slå deres døgnrytme fuldstændig i stykker, hvis vi insisterede på at undervise folk på nathold i dagtimerne. Derfor giver det rigtig god mening, at vi lægger undervisningen fra kl. 20.30 til kl. 03.00 indenfor deres normale arbejdstid om natten, hvor de er vant til at være vågne og friske,” siger underviserne Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen  fra VUC Ringkøbing-Skjern.

Teamleder Dorthe Viborg er en af Arla Foods engagerede uddannelsesambassadører. Her foran opslagstavlen i kantinen på Nr. Vium Mejeri. Sammen med informationer på storskærme er den med til at sikre kommunikationen mellem skifteholdene.

Tabu afløst af åbenhed og selvtillid

Det er en fast politik hos Arla-Foods, at de ansatte screenes for ordblindhed eller andre vanskeligheder ved at læse og skrive. Hvis screeningen viser, at der er behov for undervisning, så skal de tilbydes undervisning. Og det har kun nogle få takket nej til – typisk med den gode grund, at de snart går på efterløn eller på pension.

”Nogle vil gerne. Andre skal overtales. Men fælles for alle, som vi har haft på VUC’s kurser, er en stor lettelse efter uddannelsen. De har fået sat ansigter på andre med den samme udfordring. Og det gamle tabu omkring ordblindhed er blevet afløst af åbenhed og tillid. Jeg fornemmer også en meget stor taknemlighed bagefter. Samtidig er det tydeligt, at selvtilliden vokser,” siger teamleder Dorthe Viborg, Nr. Vium Mejeri.

Ikke en kold produktionsvirksomhed

Hun er én af virksomhedens to uddannelsesambassadører, som et par gange om året mødes med uddannelsesambassadørerne på Arla Foods andre mejerier og bidrager til at udstikke linjerne for koncernens uddannelsespolitik.

”Arla vil det her. Vi er ikke bare en kold produktionsvirksomhed. Vi har de menneskelige værdier med. Vi har viljen til at give folk de kompetencer, der skal til. Og en vigtig kompetence hos os er, at man kan deltage i den skriftlige kommunikation på storskærme og opslagstavler. For i en så stor virksomhed som vores, hvor vi har folk på arbejde dag og nat og i weekender, kan alle umuligt holde sig selv og hinanden opdateret, hvis kommunikationen kun er mundtligt”, siger Dorthe Viborg.

VUC har altid Ja-hatten på

På billedet til venstre Michael Vesterager og på billedet til højre Thomas Kiilerich - begge helt opslugt af underrvisningen i dansk, som i udgangspunktet aldrig har været deres yndlingsfag.

Hun roser samtidig VUC Ringkøbing-Skjern for den fleksibilitet, der har gjort natundervisningen mulig.

”Det finder vi ud af, lød svaret med det samme. Og sådan er det i øvrigt, lige meget hvad vi spørger VUC om. De har altid ja-hatten på,” siger Dorthe Viborg.

Det er det tredje dansk-hold på Nr. Vium Mejeri. På det første var der både medarbejdere fra daghold og nathold – og erfaringerne herfra er årsag til det nuværende hold med natundervisning. Med det kommende fjerde hold - et daghold - har alle, der ønsker det, fået uddannelsen.

Lige pludselig er klokken 03.00

De to nat-undervisere, Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen, fra VUC har ikke haft problemer med deres døgnrytme.

”Vi var da lidt betænkelige. Kunne vi nu være friske og vågne nok til at undervise engagere kursisterne om natten, hvor vi normalt ligger og sover. Men tiden stryger afsted, og lige pludselig er klokken 03.00. Men det spiller nok også ind, at kursisterne kaster sig over undervisningen og er dybt engagerede i deres arbejdsplads. I alle pauser handler det om Arla, simpelthen, siger Søren Lyngesen og Susanne Bagge Pedersen.

Thomas og Michael om det vigtigste

Thomas Kiilerich (30) fra Troldhede arbejder i pakkeriet og Michael Vesterager (23), Spjald, arbejder med vedligeholdelse og reparation af maskiner.

”Hvad er det vigtigste, I har fået ud af undervisningen”?

”Jeg føler mig mere sikker og ikke så nervøs, når jeg skal skrive noget ind i vores it-system, hvor alt skal skrives ind. Selvtilliden har fået et godt boost. Jeg er ikke så nervøs for at gå i gang med en tekst,” siger Thomas Kiilerich.

”Jeg føler, at jeg altid har kunnet det, jeg skulle. Men jeg er blevet bedre til at læse og stave. Det betyder, at det ikke er så bøvlet og at jeg ikke i samme grad spørger kollegerne. Men jeg spørger stadigvæk,” siger Michael Vesterager.

Faktaboks

VUC Ringkøbing-Skjern har haft i alt 141 Arla-medarbejdere på 23 undervisningshold i ordblindeundervisning og voksenundervisning i dansk og matematik, fordelt på alle Arla Foods virksomheder og afdelinger i Videbæk og Nr. Vium.

Kilde: VUC Ringkøbing-Skjern

 

Kontakt:
Uddannelsesambassadør Dorthe Viborg, 9694 5662
VUC-konsulent Kirsten Cæsar, 20416945
Informationsmedarbejder Vagn Bro 6122 7431
e-mail: vbr@ucrs.dk 

Copyright:
Tekst og fotos må frit anvendes.