Ringkøbing-Skjern: Det seneste år har budt på heftig byggeaktivitet på UCRS. Der er blevet bygget for at give plads til 10. klasserne i Skjern og Ringkøbing, byggeriet har i Ringkøbing også givet plads til SOSU-eleverne. I Skjern er kantinebyggeriet afsluttet og man er meget tæt på at afslutte det store værkstedsbyggeri, der giver bedre plads til blandt andet vindmølleoperatørerne. Inden længe stikkes spaden i jorden til det nyeste knopskud: VUC byggeri på Vasevej i Ringkøbing.

Rykker ind hos ”familien”
I Ringkøbing har VUC siden før kommunalreformen hørt til i bygningerne på det almene gymnasium, da begge var en del af amtet. Med kommunalreformen blev amterne nedlagt, og VUC blev splittet op. HF-delen kom til VGT i Tarm, mens resten af VUC fusionerede med Skjern Tekniske Skole. Derfor kan flytningen fra Vasevej 24 til Vasevej 20 ses som en flytning hjem til resten af ”familien” i UCRS på Vasevej 20.

- Det glæder vi os til. Det vil give mange synergi-effekter, at vi er i samme bygning som vores kolleger, siger Jim Lange, leder af VUC og tilføjer:

- Vi har været glade for at være på det almene gymnasium, men VUC har ændret sig meget gennem årene, så det bliver godt at komme i lokaler, der er bygget til vores formål.

Byggeriet på Vasevej 20 vil bestå af tre dele: 500 af de nuværende kvadratmeter bygges om og lægges sammen med 500 nye kvadratmeter; det bliver det nye VUC i Ringkøbing med egen indgang, opholdsområde og lærerfaciliteter. Da man ”fjerner” 500 kvadratmeter af det nuværende byggeri, bygger man på den anden side af bygningen 500 nye kvadratmeter for at gøre plads til tre nye HHX-klasseværelser.

- Alle uddannelser får nu bedre vilkår for både gennemførelse og kvalitet, men der er i byggerierne også indlagt den målsætning, at de forskellige afdelinger skal hjælpes på vej til bedre samarbejde. Fællesfunktioner som køkken, administration, rengøring og service vil også bedre kunne hjælpe alle, når byggerierne er færdige, siger direktør Henrik Toft.

Fremtidsklar
UCRS har de seneste mange år bygget om og bygget ud, så der nu er gjort klar til fremtiden:

- Vi holder os klar til forandringer, men antallet af kvadratmeter er formentlig tilstrækkeligt, så langt vores tidshorisont og fantasi kan tage os, siger direktøren, der ser byggerierne som et tegn på en langsigtet forpligtelse, der matcher lokalsamfundets forventninger til skolen.

I uge 40 er der opstartsmøde på byggeriet. Bay Arch er arkitekt og B&V Kristensen som hovedentreprenør.

 

Fakta:

  • Cirka 200 kursister er gennem VUC Ringkøbing pr år. 
  • VUC afklarer kursister i forhold til deltagelse i FVU (Forberedende Voksenundervisning) og/eller ordblindeundervisning. Afklaringen foregår både i Skjern og Ringkøbing men også ude på virksomheder. I år forventer VUC at foretage omkring 2000 afklaringer.
  • FVU (Forberedende voksenundervisning) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  • OBU (Ordblindeundervisning for voksne) er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder
  • AVU (Almen voksenuddannelse) er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber.

Uddannelsescenter med vokseværk

 

Ringkøbing-Skjern: Det seneste år har budt på heftig byggeaktivitet på UCRS. Der er blevet bygget for at give plads til 10. klasserne i Skjern og Ringkøbing, byggeriet har i Ringkøbing også givet plads til SOSU-eleverne. I Skjern er kantinebyggeriet afsluttet og man er meget tæt på at afslutte det store værkstedsbyggeri, der giver bedre plads til blandt andet vindmølleoperatørerne. Inden længe stikkes spaden i jorden til det nyeste knopskud: VUC byggeri på Vasevej i Ringkøbing.

Rykker ind hos ”familien”
I Ringkøbing har VUC siden før kommunalreformen hørt til i bygningerne på det almene gymnasium, da begge var en del af amtet. Med kommunalreformen blev amterne nedlagt, og VUC blev splittet op. HF-delen kom til VGT i Tarm, mens resten af VUC fusionerede med Skjern Tekniske Skole. Derfor kan flytningen fra Vasevej 24 til Vasevej 20 ses som en flytning hjem til resten af ”familien” i UCRS på Vasevej 20.

- Det glæder vi os til. Det vil give mange synergi-effekter, at vi er i samme bygning som vores kolleger, siger Jim Lange, leder af VUC og tilføjer:

- Vi har været glade for at være på det almene gymnasium, men VUC har ændret sig meget gennem årene, så det bliver godt at komme i lokaler, der er bygget til vores formål.

Byggeriet på Vasevej 20 vil bestå af tre dele: 500 af de nuværende kvadratmeter bygges om og lægges sammen med 500 nye kvadratmeter; det bliver det nye VUC i Ringkøbing med egen indgang, opholdsområde og lærerfaciliteter. Da man ”fjerner” 500 kvadratmeter af det nuværende byggeri, bygger man på den anden side af bygningen 500 nye kvadratmeter for at gøre plads til tre nye HHX-klasseværelser.

- Alle uddannelser får nu bedre vilkår for både gennemførelse og kvalitet, men der er i byggerierne også indlagt den målsætning, at de forskellige afdelinger skal hjælpes på vej til bedre samarbejde. Fællesfunktioner som køkken, administration, rengøring og service vil også bedre kunne hjælpe alle, når byggerierne er færdige, siger direktør Henrik Toft.

Fremtidsklar
UCRS har de seneste mange år bygget om og bygget ud, så der nu er gjort klar til fremtiden:

- Vi holder os klar til forandringer, men antallet af kvadratmeter er formentlig tilstrækkeligt, så langt vores tidshorisont og fantasi kan tage os, siger direktøren, der ser byggerierne som et tegn på en langsigtet forpligtelse, der matcher lokalsamfundets forventninger til skolen.

I uge 40 er der opstartsmøde på byggeriet. Bay Arch er arkitekt og B&V Kristensen som hovedentreprenør.

 

Fakta:

  • Cirka 200 kursister er gennem VUC Ringkøbing pr år. 
  • VUC afklarer kursister i forhold til deltagelse i FVU (Forberedende Voksenundervisning) og/eller ordblindeundervisning. Afklaringen foregår både i Skjern og Ringkøbing men også ude på virksomheder. I år forventer VUC at foretage omkring 2000 afklaringer.
  • FVU (Forberedende voksenundervisning) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  • OBU (Ordblindeundervisning for voksne) er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder
  • AVU (Almen voksenuddannelse) er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber.