Faglig afklaring

 

Har du i forbindelse med opkvalificering, jobskifte, afskedigelse eller ledighed brug for en afklaring af dine kundskaber i dansk, matematik og engelsk, kan VUC Ringkøbing-Skjern tilbyde et to-ugers introduktionsforløb med 23 lektioner pr. uge.
Der er optag hver anden mandag.
Kurset afsluttes med vejledning i forbindelse med evt. videreuddannelse, herunder økonomiske muligheder.

Indhold

Som kursist på vores afklaringsforløb får du

  • afklaring af fagligt niveau i fagene dansk, matematik og engelsk
  • afklaring af behov for FVU-undervisning og ordblindeundervisning
  • personlig afklaring i forhold til uddannelse på VUC
  • vejledning om økonomiske muligheder i forbindelse med videreuddannelse
  • indsigt i indholdet af fagene på AVU (Almen Voksen Uddannelse) 

Hvad koster et afklaringsforløb

Hvis du er i arbejde:
Afklaringsforløbet er gratis. Tilmelding foregår direkte via AVU-studievejledningen på VUC.
Hvis du er ledig:
Du kan gå på samme betingelser som kursister i arbejde, men du skal stå til rådig-hed for arbejdsmarkedet. 
Tilmelding foregår direkte via VUC.
Hvis du er på kontanthjælp eller har anden form for overførselsindkomst:
Du tilmeldes via kommunen, som også betaler for afklaringsforløbet. Et 2 ugers afklaringsforløb koster kr. 3664,- (2018) for 48 lektioner.

Din økonomi

Hvis du er i arbejde:
Hvis du er i arbejde, kan du under visse betingelser få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).
Se mere på svu.dk
Hvis du er på overførselsindkomst:
Din økonomi aftales med den offentlige forvaltning, du er tilknyttet.
Ang. SU:
Der kan ikke søges SU til et 2 ugers afklaringsforløb.

Tilrettelæggelse

Der er optag følgende mandage:
Første gang: Mandag 17. september
Oktober: 1. oktober & 22. oktober
November: 5. november & 19. november
December: 3. december
Januar: 14. januar & 28. januar 2019
Februar: 18. februar 2019

Kursusforløbet foregår i eget lokale med velfungerende computere og gode arbejdspladser.

Tilmelding

Tilmelding finder sted ved en samtale med en studievejleder.

Skjern

Studievejleder Henriette Leth på 9627 5852 eller mail hle@ucrs.dk
Studievejledningens åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 09.00 - 14.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00

Ringkøbing

Studievejleder Anna Maria Rindom på 9627 5872 eller mail amr@ucrs.dk
Studievejledningens åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag kl. 12.00 - 14.00