AVU Flex

 

På AVU Flex kan du læse VUC-fag på AVU niveau.
For at blive tilmeldt fag på AVU Flex skal du først gennemføre to ugers faglig afklaring, der hjælper dig til at finde de rigtige faglige niveauer for undervisningen.
Herefter aftales og planlægges dit undervisningsforløb i samarbejde med lærere og vejleder, herunder mulighederne for at aflægge prøve. 

Som kursist tilmeldt AVU Flex kan du læse følgende fag:

  • Dansk på Basis og niveau G, F, E og D.
  • Matematik på Basis og niveau G, F, E og D
  • Engelsk på Basis og niveau G, F, E og D

Alle fag understøttes af IT.
Der arbejdes i alle fag med individuel undervisning, evt. i små grupper. Undervisningsformen kræver stor selvstændighed, og der må påregnes en del hjemmearbejde. 

Målgrupper

  • Personer, der på grund af sen tilmelding ikke kan starte på VUC’s ordinære hold. I samarbejde med lærere og studievejleder undersøges mulighederne for at blive overført til almindelig holdundervisning ved niveau-skift
  • Unge med brug for at få færdiggjort eller suppleret deres skoleuddannelse
  • Folk i arbejde, der ønsker opkvalificering, går på fordeling eller andet
  • Ledige

Hvad koster det at gå på AVU Flex?

Hvis du er i arbejde eller får SVU eller SU:
Til hvert fag betales et deltagergebyr – kr. 120,- eller kr. 240,- eller kr. 360,- afhængig af, hvor niveauer du deltager i.
Tilmelding foregår via AVU-studievejledningen.
Hvis du er ledig og ikke er omfattet af en jobplan:
Du kan gå på samme betingelser som kursister i arbejde, men du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Tilmelding foregår direkte via VUC.
Hvis du er ledig i jobplan og i aktiveringsperioden, eller du er på kontanthjælp eller har anden form for overførselsindkomst:
Du tilmeldes via kommunen, som også betaler for undervisningen på AVU Flex.

Din økonomi

Hvis du er i arbejde:
Hvis du er i arbejde, kan du under visse betingelser få SVU (Statens Uddannelses Støtte). Se mere på svu.dk
Hvis du er fuldtidskursist:
Hvis du har min. 23 lektioner/uge kan du få SU på almindelige vilkår.
Hvis du er på dagpenge eller anden form for overførselsindkomst:
Din økonomi aftales med Jobcenteret eller den offentlige forvaltning, du er tilknyttet.

Tilrettelæggelse

Der er optag følgende mandage:

September: 17. september
Oktober: 1. oktober og 22. oktober
November: 5. november og 19. november
December: 3. december
Januar: 14. januar og 28. januar 2019
Februar: 18. februar 2019

Kursusforløbet foregår i eget lokale med velfungerende computere og gode arbejdspladser.

Tilmelding

Tilmelding finder sted ved en samtale med en studievejleder.

Skjern

Studievejleder Henriette Leth på 9627 5852 eller mail hle@ucrs.dk
Studievejledningens åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 09.00 - 14.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00

Ringkøbing

Studievejleder Anna Maria Rindom på 9627 5872 eller mail amr@ucrs.dk
Studievejledningens åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 11.00
Tirsdag kl. 12.00 - 14.00