FVU-start

 

FVU-start er et tilbud til dig, der har dansk som andetsprog, og som gerne vil styrke dit sproglige dansk, før eller mens du deltager i FVU-matematik eller FVU-læsning.

Med FVU-Start bliver du bedre til:

  • At tale dansk
  • At forstå dansk
  • At læse dansk
  • At kunne kommunikere med naboen, kollegaen, lægen og andre, du er i kontakt med

Optagelse:

Kontakt VUC Ringkøbing-Skjern for en aftale om en test, før du kan optages på FVU-start.

Ringkøbing: Anna Maria Rindom 96275872

Skjern: Henriette Leth 96275852

 

Tidspunkter for undervisning:

Ringkøbing, Vasevej 20:
Tirsdag 8-11.20 start uge 33
Torsdag 12.40-15.35 start uge 33

Skjern:
Tirsdag og onsdag 8-11.20 start uge 33
Torsdag 12.30-15.35 start uge 33

 

Økonomi:

Det er gratis at deltage i FVU-start. For nogen er der mulighed for at få SVU, som er SU for voksne. Nærmere oplysning om dette ved får du ved samtalen om optagelse på FVU-start

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for Forberedende Voksenundervisning

 

Kort referat af bekendtgørelsen:

Gennem undervisningen forbedrer eleverne de mundtlige færdigheder i dansk – primært kendskab til danske ord. Centralt i faget er mundtlig kommunikation, som er grundlaget for at kunne deltage i FVU og/eller en arbejdsmarkedsuddannelse.

Går du på FVU-start får du mindst 30 og højst 60 timers undervisning. Adgangsniveauet er, at du kan forstå dansk på skrift og i tale og skrive dansk på et grundlæggende niveau. Det bliver vurdereret ved optagelsen, hvor man også vil se på, om FVU-start vil kvalificere dig til at kunne deltage i et FVU-forløb eller en arbejdsmarkedsuddannelse.

 

Undervisningen har tre mål:

At deltageren styrker sine mundtlige kommunikative færdigheder, så man kan kommunikere på et forståeligt dansk

At deltageren styrker sit ordkendskab

At deltageren bliver dygtigere til at læse og skrive dansk.

 

Vil du vide mere:

Kontakt VUC Ringkøbing-Skjern.