OBU (Ordblindeundervisning)

 

Mange voksne ved ikke, de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de ikke er gode til at læse og stave. Måske er du en af dem?

Undervisningen foregår både i Ringkøbing og Skjern.
Se fagudbudet for OBU i:

Ringkøbing eller Skjern

 

Du er måske ordblind hvis du kan genkende nogle af punkterne nedenfor.

Når du læser:

  • du læser langsomt
  • du har svært ved at overskue en tekst
  • du læser nogle ord forkert
  • du kan ikke følge underteksterne på tv

 
Når du skriver

  • du har svært ved at stave de ord, du gerne vil
  • du bytter om på bogstaver
  • du undgår helst at skrive


Test
Du kan melde dig til en test for at få afklaret, om du er berettiget til at deltage i undervisning for ordblinde. Testen og den tilhørende samtale tager ca. 1½ time.

Pris
Undervisningen er gratis.

Undervisningen
Der undervises på små hold med højest 6 deltagere.

Hensyntagende undervisning
Som led i ordblindeundervisningen kan der tilbydes hensyntagende undervisning. Det er en forudsætning for at modtage hensyntagende undervisning, at deltageren samtidig er i undervisning efter §3 i bekendtgørelsen.

Den hensyntagende undervisning omfatter fag, som deltageren på grund af basale læsevanskeligheder ikke har mulighed for at tilegne sig i anden voksenundervisning.
Der er tale om ren fagundervisning i modsætning til den kompenserende undervisning, der er funktionsundervisning.

Typisk omfatter den hensyntagende undervisning sprogfag f.eks. dansk, engelsk og tysk, samt matematik.
Deltagelse i hensyntagende undervisning beror på en vurdering af den enkeltes færdighedsniveau og undervisningsbehov.

Ved udarbejdelsen af den individuelle undervisningsplan kan det vurderes nærmere, om deltageren vil få udbytte af hensyntagende undervisnig sideløbende med deltagelsen i ordblindeundervisningen.