Deltagerbetaling - hvad koster det?

 

På VUC er det gratis at deltage i følgende kurser:

  • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning)
  • OBU-kurser (ordblindeundervisning)

På AVU-kurser er der forskellig egenbetaling.

Introducerende undervisning er gratis.

Fra 1. juli 2011 skal personer over 60 år, der modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og hvor vedkommende ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet betale 750 kr. mere end den ordinære deltagerbetaling. Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Kernefagene på AVU

Pris for ikke alderspensionister: 130 kr.
Pris for alderspensionister og efterlønnere, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet: 870 kr.

Dansk Fransk                     Naturvidenskab        
Dansk som andetsprog Tysk Historie
Engelsk Matematik Samfundsfag

Øvrige fag

Pris for ikke alderspensionister: 1200 kr.
Pris for alderspensionister og efterlønnere, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet: 1920 kr.

Billedkunst D       Grundlæggende it basis og G Psykologi D
Formidling D Livsanskuelse D Samarbejde og kommunikation G

Der betales for hvert niveau inden for de enkelte fag, men for 2 på hinanden følgende niveauer (f.eks. G og F) skal du kun betale for ét niveau.

Basis + G = ét fag

G + F = ét fag

F + E = ét fag

E + D = ét fag

Fagelementer = ét fag

Personer med videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består af.

Det vil for personer med en videregående uddannelse ikke være muligt at få tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfageksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.

Selvstuderende

Som selvstuderende på AVU skal du betale for at gå til prøve i hvert fag. Du skal betale, det der svarer til fagets deltagerbetaling.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling som selvstuderende for hvert af de fag og niveauer, du går til prøve i.

Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.

Ved ophør på kurset

Normalt tilbagebetales deltagerbetalingen ikke efter holdstart og kun efter skriftlig ansøgning.

Hvis du selv ønsker at ophøre på holdet kan du ikke få deltagerbetalingen retur.