Gennemførelses- og fastholdelsesstrategi

 

For at fastholde kursisterne er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer med faste tilhørspunkter, skabe afveksling i hverdagen og skabe et socialt og godt læringsmiljø, der giver kursisten lyst til at møde hver dag.

Vi tænker på kursisten som "det hele menneske", hvor sundhed og trivsel er vigtige forudsætninger for undervisning. Relationerne til UU-vejlederne og kommunens sagsbehandlere er tæt, samtidig med at overgangen fra VUC til ungdomsuddannelserne har stor fokus.

VUC Ringkøbing-Skjern anvender følgende procedure ved opfølgning på fravær:

  • kontakt mellem lærer og vejleder ved bekymrende fravær
  • vejleder har mundtlig kontakt til kursisten
  • skriftlig advarsel med indkaldelse til samtale
  • skriftlig varsling af SU-stop (skal underskrives af kursisten)
  • skriftlig orientering om stop af SU med orientering om klagemuligheden
  • samtale med vejleder og forstander
  • udmelding fra VUC

Læs hele VUC Ringkøbing-Skjerns gennemførelses- og fastholdelsesstrategi her