Realkompetencevurdering

 

På VUC kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi tilbyder Realkompetencevurdering (RKV) i fag på Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse).

Hvad er RKV, og hvad kan man bruge den til?

En RKV er en vurdering af din viden og dine færdigheder og evner inden for et givent fag - uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Du kan fx. have fået dine kompetencer gennem:

  • højskoleophold og aftenskolekurser
  • deltagelse i foreningsarbejde - måske som idrætsleder
  • frivilligarbejde i en hjælpeorganisation
  • udlandsophold, hvor du har talt et fremmedsprog

Du kan fx bruge en RKV, når du har planer om at tage voksen- og efteruddannelse.

Et formelt bevis

Med en RKV får du et formelt bevis på dine kompetencer i et givent fag. Det giver dig en række fordele i forhold til dine uddannelsesplaner. Det kan være, at du kan blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig, og du kan måske forkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den.

Regler for vurderingen

Grundlaget for vurderingen er de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Du kan læse mere på www.uvm.dk Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse og for alle gymnasiale uddannelser.

Sådan gør du

Gå ind på uvm.dk og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
Gå derefter ind på minkompetencemappe.dk Denne hjemmeside er et hjælperedskab til dig, når du skal kortlægge dine egne kompetencer.
Kontakt en vejleder på VUC Ringkøbing-Skjern.
Medbring din udfyldte kompetencemappe fra minkompetencemappe.dk samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation, som viser dine kompetencer til samtalen med vejlederen.
Under samtalen vil vejlederen tage stilling til dine muligheder for at kunne blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises til en anden uddannelsesinstitution.
Vejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i det eller de pågældende fag, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og du vil blive indkaldt til vurderingen. Vurderingen kan indeholde skemaer, interview, test og lignende, så du kan vise og afprøve dine færdigheder.
Faglæreren og vejlederen vurderer resultatet og du får svar. Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, får du et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet. Du får ingen karakterer ved en RKV.

Gratis

Det er gratis at få foretaget en realkompetencevurdering på AVU- og gymnasialt niveau.

RKV uden samtidig ansøgning om optagelse

Hvis du alene ønsker en vurdering alene for at få udstedt et kompetencebevis, uden samtidig at ansøge om optagelse på VUC Ringkøbing-Skjern, gør vi opmærksom på, at vi kompetencevurderer i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et et andet VUC, hvor faget findes.

Klageret

Du har mulighed for at klage over din realkompetencevurdering til Kvalifikationsnævnet.