Studieaktivitet

 

På et VUC er du en del af et voksenmiljø. Du skal selv følge din studieaktivitet og rette op på evt. mangler.
Du er velkommen til at kontakte din lærer, en vejleder eller evt. din mentor for at få vejledning om forbedring af studieaktiviteten.

At være studieaktiv betyder, at du: 

 • møder til tiden til undervisningen, læreren fører fremmøde i LUDUS
 • ved fravær meddeler dette i LUDUS eller til kontoret pr. telefon
 • på aftenhold giver besked efter den praksis, der er aftalt på holdet
 • ved længere tids fravær orienterer studievejlederne om årsagen
 • afleverer de opgaver faglæreren stiller til fastsat tidsfrist i en form, der opfylder kravene
 • forbereder dig til undervisningen efter faglærerens anvisning
 • deltager i terminsprøver
 • tilmelder/framelder dig eksamen

Ved manglende studieaktivitet følger vi op med aktiviteter og sanktioner ud fra vores gennemførelses- og fastholdelsesstrategi.

Studieadfærd

Vi forventer, at du (udover at overholde ordensreglerne)

 • møder til timerne og er studieaktiv på de hold, du er tilmeldt
 • holder dig orienteret om, hvad der sker på dit hold via it’s learning
 • indhenter udleveret materiale, hvis du har været væk fra undervisningen
 • kun afleverer materiale du selv har udarbejdet og ikke kopierer andres materiale
 • arbejder aktivt med de i undervisningen stillede opgaver herunder forskellige arbejdsformer
 • deltager i andre typer af undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen, f.eks. fællesaktiviteter
 • afleverer dine bøger efter endt eksamen

Undervisningsmaterialer

 • der må ikke skrives i skolens bøger
 • lånte undervisningsmaterialer afleveres straks efter at du ophører med at følge faget
 • ødelagte bøger/materialer skal erstattes