Studieaktivitet og procedure omkring fravær

 

Som kursist er du studieaktiv, når du følger undervisningen stabilt og aktivt samt afleverer de opgaver, som stilles i de enkelte fag.

At følge undervisningen aktivt vil sige at møde velforberedt til timerne samt bidrage til det, der foregår.

På et VUC er du en del af et voksenmiljø. Du skal selv følge din studieaktivitet og rette op på evt. mangler. Du er velkommen til at kontakte din lærer, en vejleder eller evt. din mentor for at få vejledning om forbedring af studieaktiviteten.

VUC Ringkøbing-Skjern anvender følgende procedure ved opfølgning på fravær:

  • kontakt mellem lærer og vejleder ved bekymrende fravær
  • vejleder har mundtlig kontakt til kursisten
  • skriftlig advarsel med indkaldelse til samtale
  • skriftlig varsling af SU-stop (skal underskrives af kursisten)
  • skriftlig orientering om stop af SU med orientering om klagemuligheden